Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

Kursprogram

Code of Practice erbjuder spännande kurser som är väsentliga för den kliniska vardagen. Kurserna är oftast framtagna i samarbete med vårt nätverk av ortopedingenjörer och andra specialister, och är därför väl förankrade i den dagliga ortopedtekniska verksamheten.


2017


Oktober, 5-6, 2017

Ortoser för gång till barn med CP/MMC
Barnet, familjen, teamet och processen

ISPO-Sverige och Code of Practice hälsar välkommen till en kurs där vi tar ett helhetsgrepp om ortoser för stående och gång till barn med cerebral pares och ryggmärgsbråck

Innehåll
  • ICF - Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: ett ramverk för gemensamt språk vid behovsbedömning, målformulering och utvärdering
  • Typiskt stående och typisk gång
  • Analys av kompensatoriska rörelsemönster vid stående och gång
  • Ortoser och skor för att påverka kroppsfunktioner/strukturer och aktivitet/
  • Familjecentrerad vård- målfokuserade insatser meningsfulla för barn och
  • Målgrupp Kursen riktar sig till alla professioner som arbetar med ortoser för gång. Kursen är speciellt lämpad för hela behandlingsteam; ortopedingenjörer, sjukgymnaster, läkare och övriga inom teamet. Gånganalys Ett videovektor-system från Pro-Physics-SOL kommer att användas under kursen för illustrera analys av gång samt utformning och inställning av ortoser/skor

    Kursen är avslutad.


code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353