Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

Ett nätverk byggt av erfarenhet och kompetens

Vårt stora nätverk med klinisk personal är en viktig del av Code of Practice. Det är sammansatt av ortopedisk personal med specialintresse för utvecklingen inom branschen och är ovärderligt i arbetet med att ständigt förbättra våra tjänster och produkter. Deras kunskaper och förankring i den kliniska verksamheten är grundläggande för oss. Nätverket hjälper oss att leva upp till vårt löfte som ett kvalitetsledningssystem som följer utvecklingen och arbetsgången i våra kunders vardag.

Nätverket består huvudsakligen av representanter från våra kunder och är indelat i fem grupper: barn, fot, ortos, protes och sits. De är alla är verksamma som ortopedingenjörer, sjukgymnaster, ortopedtekniker eller ortoped-skotekniker. Nätverkets uppgift är att kontinuerligt arbeta med utveckling och uppdatering av den kliniska dokumentationen samt medverka i arbetet med vårt kursprogram.

Code of Practice vill även främja samarbetet mellan personalen på ortopedtekniska avdelningen och deras leverantörer. Vi samarbetar därför med ledande leverantörer och erbjuder dessa att teckna avtal med oss.

code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353